De betekenis van humor

Wat is de betekenis van humor nu eigenlijk en waar komt het vandaan? Om te beginnen zullen we eerst eens kijken waar het woord “humor” zijn oorsprong vindt. Het woord komt oorspronkelijk, zoals zoveel Nederlandse woorden, uit het Latijn. Vrij vertaald betekend het lichaamssap of vloeistof. Dit klinkt in eerste instantie vrij vreemd, want wat hebben lichaamssappen nu met humor te maken, horen we je denken. Welnu, in de middeleeuwen veronderstelde men dat we als mens vier verschillende lichaamssappen bezaten, welke altijd met elkaar in balans hoorden te zijn. Wanneer deze sappen niet in balans waren, dan zou de mens zelf ook uit balans zijn, en vice versa. Het in balans zijn van de sappen leidde in deze denkwijze tot een goed humeur. Een goede humor (lichaamssap) dus. Zouden de sappen niet in balans zijn, dan was men ziek en had men geen goede humor, en werd je “humoristisch” genoemd. De remedie voor deze ziekte? Lachen natuurlijk!

Dit op zichzelf is natuurlijk al best grappig te noemen, dat men zo lang geleden dus al sprak over het hebben van wel of geen humor. Wel in een geheel andere context natuurlijk als heden ten dage.