Humor is zeer subjectief

Dat humor erg persoonlijk is, weten we allemaal. Het is nu eenmaal een fenomeen dat erg subjectief is. Wat door de ene persoon als ontzettend flauw wordt bestempeld, daar ligt de ander van in een deuk. Ook de mening over ongepaste en gepaste grappen liggen sterk uiteen, en wordt erg bepaald door jouw ervaringen in het leven als persoon. Een grap die door bepaalde groepen als racistisch ervaren kan worden, zal voor een andere groep hilarisch zijn.

Het komt er op neer dat bepaalde verschillen een zeer belangrijke rol spelen in of iets humoristisch wordt bevonden. De volgende individuele verschillen tussen mensen zijn hierin een belangrijke factor:

Ook de timing waarop een bepaalde grap wordt verteld kan erg bepalend zijn voor het aanslaan van deze humor. Maak je na een heftige gebeurtenis hier te snel een grap over, dan zal de meerderheid van de mensen je grof vinden en stellen dat je een grens bent overgegaan. Wacht je lang genoeg, dan zal de meerderheid er wellicht wel smakelijk om kunnen lachen. Wacht je weer te lang, en is het een grap met betrekking tot een actueel onderwerp, dan is het onderwerp inmiddels niet meer actueel, en zal het ook weer minder snel als grappig worden bestempeld.