Stand-up comedy vs. cabaret

Deze twee vormen van humor worden vaak over één kam geschoren, terwijl het echter twee redelijk verschillende vormen van humor betreft. Waar cabaret vaak theatrale elementen gebruikt, zit stand-up comedy veel minder gecompliceerd in elkaar. Het is doorgaans meeren monoloog waarin grappen zitten verwerkt, vaak met een persoonlijk en luchtig karakter. Cabaret is veel meer vastomlijnd, er zit regelmatig een hoop acteerwerk in, muzikale onderdelen worden ook niet uit de weg gegaan, en de onderwerpen kunnen een wat zwaardere vorm aannemen. Denk hierbij aan sociale kwesties, geestelijke problemen en dergelijke onderwerpen.

Waar bij Nederlands cabaret vaak ook nog gebruik wordt gemaakt van een decor, relikwieën en kostuums, is stand-up comedy ook zeker een stuk summierder. Doorgaans staat er één vrouw of man op een podium, met slechts een microfoon. Hij of zij zet een verhaal of anekdote uiteen uit het eigen leven. Uiteraard zijn deze anekdotes vaak wel aangedikt, uitvergroot en overdreven. Oneliners en losse grappen zijn vaak ook een groot onderdeel van het repertoire van een stand-up comedian.

Ook de locatie waar stand-up comedy doorgaans plaatsvindt is wezenlijk anders dan Nederlands cabaret. Cabaret vindt namelijk meestal plaats in een theater. Dit kan uiteraard een klein plaatselijk theater zijn, maar evengoed een groot theater zoals het Koninklijk Theater Carré. Stand-up comedy wordt daarentegen veelal bedreven in een café of poppodium.

Wanneer je in Nederland naar een cabaretvoorstelling gaat, bezichtig je in principe slechts één langer durende show. Bij stand-up comedy avonden komen meestal meerdere (zo’n drie à vier) comedians achter elkaar optreden. Ze hebben wat korter de tijd en moeten dus in rapper tempo hun grappen het publiek in smijten. De verschillende korte showtjes worden doorgaans aan elkaar gepraat door een zogenaamde Master of Ceremony (MC). Hij of zij introduceert de volgende comedian, waarbij er hier en daar ook wel eens wat grappen tussendoor gegooid worden.